SILTANOSTURI KAHMARILLA

Valmistamme nostureita moniin eri käyttötarkoituksiin ja siltanosturi hydraulitoimisella kahmarilla sopii erityyppisten massojen siirtelyyn ja käsittelyyn. Hydraulikoneikko vastaa voimantuotosta kahmarille ja on sijoitettuna köysinostimen viereen turvaan ulkoisilta vaaratekijöiltä.

Pikaliittimin varustetut syöttöletkut mahdollistavat kahmarin irroituksen ja nosturin käytön laitteiston muissa huoltotöissä.