ATEX TILAT

ATEX eli räjähdyssuojatut tilat jaetaan kahteen pääryhmään joissa tilaluokka kertoo nostolaitteen minimivaatimukset. Tilat ovat joko pöly- tai kaasutiloja joissa olosuhteet vaativat jopa nostimen ylipaineistuksen jotta kaasut eivät pääse kulkeutumaan nostolaitteiden sisään ja näin aiheuttamaan laiterikkoja. ATEX tiloissa myös staattinen sähkö ja kipinät aiheuttavat turvallisuusriskin ja kaikki laitteet täytyy olla malleja joissa ei kipinän syntymisen tai staattisen sähkön kerääntymisen mahdollisuutta ole.

ATEX-tiloja on muun muassa energian tuotannossa, kemianteollisuudessa, lääketeollisuudessa, elintarviketeollisuudessa, puunjalostusteollisuudessa sekä yleensä palavien nesteiden tai kaasujen valmistuksessa, käsittelyssä tai varastoinnissa.