ERIKOISMATALARAKENTEISET NOSTURIT

Normaaleissa huonekorkeuksissa tilat ovat monesti kortilla ja tarvitaan matalia rakenteita joissa nostimet viistävät kattoa.

Ohessa kuva asiakkaallemme toteuttamastamme nosturista jossa otettiin kaikki irti matalan tilan nostokalustosta.
Asiakkaan toiveet huomioitiin värien ja toimintojen osalta.